του Μυλωνά Παναγιώτη

Ας ρίξουμε μια ερευνητική ματιά και ας φέρουμε στο φως απόψεις, πολύτιμες έρευνες, μελέτες επιστημόνων, ιατρών και ιατρικών εφημερίδων, οι οποίες μπορεί να μην έτυχαν και της κατάλληλης προβολής ή μπορεί και να αγνοήθηκαν, σχετικά με την χρησιμότητα ή μη της προληπτικής εξέτασης της μαστογραφίας, για τα αποτελέσματά της και την συμβολή της στην διάγνωση του καρκίνου του μαστού, καθώς και για τον βαθμό επικινδυνότητάς  της, τόσο σε φυσικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Η πολυμορφία των ερευνών και των απόψεων των ειδικών επιστημόνων  είναι τόσο εμπεριστατωμένη και έγκυρη, ώστε δεν επιδέχεται κανένα σχόλιο και καμία επιπλέον προσθήκη παραγράφου.

 • Πρόσφατη έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Annals of Internal Medicine τον Μάρτιο του 2017, από ομάδα ερευνητών στην Δανία, μεταξύ των ετών 1980 και 2010 σε γυναίκες ηλικίας μεταξύ 35 και 84 ετών, σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της μαστογραφίας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο έλεγχος της μαστογραφίας, οδηγεί σε υπερδιάγνωση (overdiagnosis) και υπερθεραπεία (overtreatment), σε ποσοστό 48.3% ! Συγκεκριμένα η έρευνα συνοψίζει : ΄΄ ο έλεγχος του καρκίνου του μαστού, δεν είχε σχέση με μείωση της συχνότητας του προχωρημένου καρκίνου. Είναι πιθανό, ότι 1 στους 3 επεμβατικούς όγκους και οι περιπτώσεις του DCIS οι οποίες διαγνώστηκαν σε γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν σε διαγνωστική εξέταση, να αντιπροσωπεύουν υπερδιάγνωση (overdiagnosis) (αύξηση συχνότητας εμφάνισης 48.3%)΄΄ (1).

Tip: Υπερδιάγνωση (overdiagnosis). Συνήθως βασίζεται σε εσφαλμένα τεκμήρια ή δοκιμές “False Positive“. Δηλαδή, είστε επίσημα διαγνωσμένοι με μια ασθένεια ή ένα πρόβλημα υγείας που είτε δεν έχετε είτε δεν είναι αρκετά επιθετικό για να προχωρήσει ποτέ σε εμφανή συμπτώματα.

Tip: Υπερθεραπεία (overtreatment). Έχει σαν βάση την υπερδιάγνωση. Είστε τώρα υπό πραγματική θεραπεία  για ένα πρόβλημα ασθένειας ή υγείας που δεν έχετε ή δεν θα γίνει ποτέ πρόβλημα στη φυσική σας ζωή.

 • Έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The New England Journal of Medicine το 2012 με τίτλο      ΄΄ Επίδραση των τριών δεκαετιών της μαστογραφίας στην συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού΄΄, αναφέρει ότι 1.3 εκατομμύρια γυναίκες στις Η.Π.Α., έχουν υποστεί υπερδιάγνωση και υπερθεραπεία, τα τελευταία 30 χρόνια. Η έρευνα συνοψίζοντας καταλήγει: ΄΄η μελέτη μας εγείρει σοβαρά ερωτήματα, σχετικά με την αξία της μαστογραφίας. Αποσαφηνίζει ότι το όφελος από την μείωση της θνησιμότητας, είναι πιθανώς μικρότερο και η βλάβη της υπερδιάγνωσης  πιθανότατα μεγαλύτερη από ότι έχει αναγνωριστεί προηγουμένως. Και παρ’ όλο που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα για το ποιες γυναίκες έχουν καρκίνους οι οποίοι είναι υπερδιάγνωστοι, υπάρχει βεβαιότητα για το τι συμβαίνει σ’ αυτούς: υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία, ορμονική θεραπεία για 5 ή περισσότερα χρόνια, χημειοθεραπεία ή (συνήθως) ένας συνδυασμός από αυτές τις θεραπείες, για ανωμαλίες οι οποίες διαφορετικά δεν θα προκαλούσαν ασθένεια΄΄ (2), (3)
 • Άλλη πρόσφατη έρευνα με την συμμετοχή 454 γυναικών με μη φυσιολογικά ευρήματα, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Annals of Family Medicine το 2012, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα λανθασμένα θετικά ευρήματα (false positives) μιας μαστογραφίας, μπορούν να έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στις γυναίκες, για έως και 3 χρόνια, μετά από ένα λανθασμένο θετικό εύρημα (4)  .
 • ΄΄ Εάν έχετε ήδη καρκίνο, εκτός του ότι είναι οδυνηρό, η συμπίεση σύνθλιψης την οποία δέχεται ο μαστός κατά την διάρκεια της μαστογραφίας, μπορεί να προκαλέσει την εξάπλωση του καρκίνου΄΄ – Dr. Russell Blaylock από το The Blaylock Wellness Report (5).
 • Κατά την διάρκεια μιας μαστογραφίας, ο ανθρώπινος οργανισμός δέχεται 1.000 φορές περισσότερη ακτινοβολία, σε σχέση με την ακτινοβολία την οποία δέχεται σε μια απλή εξέταση ακτινογραφίας θώρακος (12) .

΄΄ Η διαδικασία εξέτασης για ύπαρξη καρκίνου, χρησιμοποιείται συχνά ως ένα εργαλείο χειραγώγησης, ώστε να οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους στο πεδίο της θεραπείας του καρκίνου. Η έγκαιρη ανίχνευση είναι τυπικά ένας οδηγός, ώστε να κατευθύνει πιο πολλά άτομα στην μέθοδο της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας ΄΄ – Ty M. Bollinger, ερευνητής-συγγραφέας, του βιβλίου ΄΄The Truth about Cancer΄΄ (19) .

 • Σύμφωνα με άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στην έγκυρη ιατρική εφημερίδα The Lancet , τα εσφαλμένα θετικά αποτελέσματα στις εξετάσεις μαστογραφίας, υπερβαίνουν το 93%.
 • Κάθε χρόνο χιλιάδες γυναίκες υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και μαστεκτομή, έπειτα από εσφαλμένες θετικές μαστογραφίες.
 • ΄΄ Οι μαστογραφίες, δεν έχει ποτέ αποδειχθεί, ότι προλαμβάνουν ή θεραπεύουν ή σώζουν ή παρατείνουν την ζωή των καρκινοπαθών. Όλα είναι ένα σχέδιο μάρκετινγκ στο να κερδίζουν χρήματα από την διάγνωση και να δημιουργούν πελάτες ΄΄ –Dr. Leonard Coldwell , ειδικός στην θεραπεία του καρκίνου (20).
 • ΄΄ Ακόμη και με εξειδίκευση 90%, οι περισσότερες μη φυσιολογικές μαστογραφίες είναι ψευδώς θετικές (False Positive )…….οι περισσότεροι από αυτούς τους καρκίνους, δεν θα οδηγήσουν πιθανώς σε ασθένεια ή θάνατο. Η θεραπεία αυτών των καρκίνων, θα αποτελούσε υπερβολική θεραπεία. Το μέγεθος της υπερδιάγνωσης λόγω μαστογραφικής εξέτασης είναι αμφιλεγόμενο, με εκτιμήσεις οι οποίες κυμαίνονται από 0% μέχρι 54% ΄΄ – Οδηγία από το National Institutes of Healths (National Cancer Institute).
 • Μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα The New England Journal of Medicine το 2010, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι : η μείωση της θνησιμότητας ως αποτέλεσμα της μαστογραφικής εξέτασης ήταν τόσο μικρή, ώστε να μην υπάρχει. Μόλις 2.4 θάνατοι ανά 100.000 άτομα-έτη εξοικονομούνται ως αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (6), (7)
 • Η Dr. Northrup συστήνει την μέθοδο της θερμογραφίας ( Thermography), σαν την ασφαλέστερη προληπτική διαδικασία ελέγχου του γυναικείου μαστού. Λεπτομέρειες για την μέθοδο της θερμογραφίας στην σελίδα www.thermographyonline.org/index.html (15).
 • ΄΄ Η θερμογραφία συνιστάται ιδιαίτερα ως εναλλακτική μέθοδος ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού, καθώς είναι μη επεμβατική και μπορεί ακόμη και να ανιχνεύσει καρκινική δραστηριότητα, πριν ακόμη να μπορέσει να ανιχνευθεί από την μαστογραφία. Μια μελέτη του 2008 η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα American Journal of Surgery, συνοψίζει ότι η θερμογραφία του μαστού έχει 97% ευαισθησία στο να εντοπίζει κακοήθειες, πριν σχηματισθεί ένας ορατός όγκος ΄΄ – Dr. Ben Johnson MD (17), (18).

 

                                                                              Your  Health  In  Your  Hands **

 

*Όλες οι πληροφορίες και οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο, δίνονται για ενημερωτικό σκοπό και μόνο και όχι για διάγνωση, αγωγή ή θεραπεία για οποιαδήποτε πάθηση. Το κάθε ένα άτομο, είναι και ο τελευταίος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις που  αφορούν την υγεία του. 

**Απαγορεύεται η αντιγραφή μερική ή ολική του άρθρου, χωρίς την άδεια του συγγραφέα-ερευνητή .

References

1/ www.annals.org/aim/article-abstract/2596394/breast-cancer-screening-denmark-cohort-study-tumor-size-overdiagnosis , 2/ www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1206809#t=article , 3/ https://www.drnorthrup.com/best-breast-cancer-screening-tests/ , 4/ www.annfammed.org/content/11/2/106.long , 5/ https://www.newsmax.com/Health/Headline/mammograms-spread-cancer-Russel-Blaylock/2015/10/01/id/694339/ , 6/ www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1000727 , 7/ https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/10/25/mammogram-effect-risks.aspx

Pin It on Pinterest