του Παναγιώτη Μυλωνά

Στην Αγιουρβεδική ιατρική, μια από τις πολύ βασικές της αρχές, είναι ότι το πρώτο σύστημα που χρήζει θεραπείας στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι το λεμφικό σύστημα (lymphatic system). Στην συμβατική ιατρική, ελάχιστα έως καθόλου ασχολείται κανείς με τις πολύ σημαντικές λειτουργίες και την προστασία του λεμφικού συστήματος, έως ότου εμφανιστούν οι πολύ άσχημες και πολλές φορές ανεπίστροφες διαγνώσεις.

Tip: Εάν αντιληφθούμε την σπουδαιότητα της ορθής λειτουργίας και προστασίας του λεμφικού συστήματος του οργανισμού, ενισχύουμε απλόχερα την ικανότητα αυτοθεραπείας του σώματός μας.

Το λεμφικό σύστημα, είναι ίσως το λιγότερο κατανοητό λειτουργικό σύστημα του οργανισμού. Είναι σχεδόν διπλάσιο από το αρτηριακό κυκλοφορικό σύστημα του σώματος και σχεδόν διπλάσιας σημασίας από αυτό. Το λεμφικό σύστημα αποτελεί τμήμα του ανοσοποιητικού μας συστήματος και συνεργάζεται ιδανικά με αυτό. Αποτελεί το κύριο αποχετευτικό σύστημα του σώματος, όπου ένα ολόκληρο δίκτυο από λεμφικά αγγεία, λεμφογάγγλια, την λέμφο και συνεργαζόμενα όργανα-αδένες όπως ο σπλήνας, οι αμυγδαλές, ο θύμους αδένας, σκοπό έχει την μεταφορά βασικών υγρών από τους ιστούς του σώματος στο αίμα και αντιστρόφως, για την διατήρηση της υγείας. Στην πραγματικότητα το λεμφικό σύστημα ομοιάζει με το κυκλοφορικό, με κάποιες διαφορές, η σημαντικότερη εκ των οποίων είναι ότι το λεμφικό σύστημα δουλεύει ανεξάρτητα από την ωθητική δύναμη της καρδιάς και η κίνησή του εξασφαλίζεται με την φυσική-μυική υποστήριξη του σώματος.

Tip: Και τα δυο ανωτέρω συστήματα, κυκλοφορούν τα δυο πλέον σημαντικά υγρά για την εξασφάλιση και την διατήρηση της υγείας : το κυκλοφορικό το αίμα και το λεμφικό την λέμφο, από την οποία ελεύθερη διακίνησή τους εξαρτάται η απρόσκοπτη συνέχιση της ζωής.

Το λεμφικό σύστημα είναι πιο ανεπτυγμένο στα σημεία εκείνα του σώματος, τα οποία αποτελούν σύνηθες πύλες αντιγόνων, δηλαδή σημείων από τα οποία μπορούν πιο εύκολα να εισέλθουν στον οργανισμό βλαπτικοί παράγοντες, παράσιτα και παθογόνοι μικροοργανισμοί.

Βασικές λειτουργίες του λεμφικού συστήματος

Οι πλέον βασικές λειτουργίες του λεμφικού συστήματος του οργανισμού, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

1/ Το λεμφικό σύστημα, αποτελεί τμήμα και συνεργάζεται άψογα με το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Παίζει πρωταρχικό ρόλο στον εντοπισμό και την προστασία του σώματος, ενάντια σε εξωτερικές και εσωτερικές απειλές, όπως είναι οι διάφορες μολύνσεις, τα βακτήρια, οι μύκητες, τα καρκινικά κύτταρα. Το λεμφικό σύστημα φροντίζει και απομακρύνει μέσω της λέμφου, όλα τα άχρηστα παραπροϊόντα του μεταβολισμού, τις υπάρχουσες τοξίνες και τους παθογόνους παράγοντες, καθώς και τα κυτταρικά υπολείμματα του σώματος, βοηθώντας τα μέγιστα στην αποτοξίνωση του οργανισμού και διατηρώντας το μεσοκυττάριο υγρό, απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Tip: Είναι πολύ σημαντική η διατήρηση ενός καθαρού περιβάλλοντος γύρω από τα κύτταρα, ώστε να μην μένουν τοξίνες, ελεύθερες ρίζες και προϊόντα του μεταβολισμού για αρκετό χρονικό διάστημα εντός του μεσοκυττάριου υγρού, διότι δημιουργούν φλεγμονές και συμφόρηση στην ομαλή τροφοδοσία των κυττάρων.

2/ Μια άλλη λειτουργία του λεμφικού συστήματος, είναι ότι αυτό λειτουργεί ως ΄΄αποχέτευση΄΄ του σώματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η μεταφορά όλων των άχρηστων και επιβλαβών ουσιών και κυττάρων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του οργανισμού. Μπορούμε να φανταστούμε-παρομοιάσουμε την ιδιότητα αυτή του λεμφικού συστήματος, με την αποχέτευση του σπιτιού μας. Αν ένας κύριος αποχετευτικός αγωγός φραγεί, σαν ντόμινο θα φράξουν όλοι οι υπόλοιποι μικρότεροι αγωγοί της βρύσης, του νεροχύτη, του μπάνιου, με το οδυνηρό αποτέλεσμα της πλημμύρας του σπιτιού. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και στο σώμα μας, όταν κάποιο τμήμα του λεμφικού συστήματος υποστεί λεμφική συμφόρηση, εξ αιτίας της κακής, ανεπαρκούς και όξινης διατροφής, της ακινησίας και του μη ισορροπημένου τρόπου ζωής μας.

3/ Μια ακόμη σπουδαία λειτουργία του λεμφικού συστήματος, είναι η μεταφορά θρεπτικών και λιπαρών συστατικών από το πεπτικό σύστημα στο κυκλοφορικό.

4/ Το λεμφικό σύστημα παίζει ουσιαστικό ρόλο στην διατήρηση της ισορροπίας των υγρών του σώματος. Όταν το λεμφικό σύστημα εργάζεται αποτελεσματικά, αποφεύγεται δραστικά η εμφάνιση κάποιων πρηξιμάτων ή κάποια ασυνήθιστη κατακράτηση υγρών.

Λέμφος, λεμφογάγγλια και συνεργαζόμενοι αδένες 

Η σύνθεση της λέμφου, ομοιάζει με την σύνθεση του πλάσματος του αίματος. Περιέχει διάφορα στοιχεία όπως γλυκόζη, μέταλλα, βιταμίνες, οξυγόνο, πρωτεΐνες, αντισώματα και λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα). Είναι ένα κιτρινωπό υγρό, αλκαλικής αντιδράσεως.

Ως γνωστόν το αίμα διέρχεται μέσω των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων του σώματος και αναμιγνύεται με το μεσοκυττάριο υγρό, το οποίο περιβάλλει όλα τα κύτταρα, με σκοπό την τροφοδότηση των κυττάρων με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Επίσης όλα τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού των κυττάρων, αποβάλλονται μέσα στο μεσοκυττάριο υγρό. Περίπου το 90% του μεσοκυττάριου υγρού επιστρέφει στο αίμα και μετατρέπεται σε πλάσμα αίματος, ενώ το 10% του εναπομένοντος, σχηματίζει την λέμφο. Στην συνέχεια τα λεμφικά τριχοειδή, παραλαμβάνουν την λέμφο, με σκοπό την απομάκρυνση όλων των βλαβερών ουσιών και των παραπροϊόντων του μεταβολισμού και την προστασία των κυττάρων από φλεγμονές, φθορές και πιθανή περιβαλλοντική τους συμφόρηση. Η λέμφος λοιπόν μεταφέρεται μέσω των λεμφαγγείων στα λεμφογάγγλια, όπου φιλτράρεται και αποτοξινώνεται.

Tip: Η απρόσκοπτη τροφοδότηση των κυττάρων με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον μεταβολισμό τους και την παραγωγή ενέργειας, εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα αποβολής των άχρηστων και τοξικών παραπροϊόντων του μεταβολισμού από την λέμφο.

Tip: Η υγεία των κυττάρων, εξαρτάται άμεσα από την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του λεμφικού συστήματος του οργανισμού.

Tip: Η ικανότητα του σώματος ώστε πρώτον το αίμα να εισέρχεται απρόσκοπτα και να τροφοδοτεί τα κύτταρα και δεύτερον να απομακρύνει όλα τα παραπροϊόντα του μεταβολισμού μέσω της λέμφου, αποτελεί την πλέον σημαντική διαδικασία στον ανθρώπινο οργανισμό.

Τα λεμφογάγγλια (λεμφαδένες), αποτελούν τα διυλιστήρια του σώματος. Είναι περίπου 500 διεσπαρμένα σε ολόκληρο το σώμα, παρεμβάλλονται στην διαδρομή των λεμφαγγείων και τα σημαντικότερα βρίσκονται στις μασχάλες, τον λαιμό, το στήθος, την κοιλιακή χώρα, στα γεννητικά όργανα και πάντα στις κύριες αρτηρίες, μιας και το λεμφικό σύστημα συνδέεται με την ροή του αίματος, ώστε να το διατηρεί πάντα καθαρό. Τα λεμφογάγγλια έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τυχόν παθογόνους οργανισμούς και μικρόβια που μεταφέρονται με την λέμφο, ενώ ταυτόχρονα παράγουν μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων για την καταστροφή αυτών.

Tip: Οι διογκωμένοι λεμφαδένες (λεμφογάγγλια), αποτελούν προειδοποιητικές ενδείξεις-σήματα του σώματος, για την πιθανή ύπαρξη λοιμώξεων και συμφόρησης του λεμφικού συστήματος.

Tip: Τα λεμφογάγγλια συνήθως πρήζονται, σε περιπτώσεις παρουσίας λοιμώξεων ή ιών, ακόμη και όταν ανιχνευθούν καρκινικά κύτταρα, διότι τότε παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην παραγωγή των λευκοκυττάρων.

Άλλα συνεργαζόμενα όργανα-αδένες με το λεμφικό σύστημα είναι:

  1. Οι αμυγδαλές. Αδένες οι οποίοι βρίσκονται στο πίσω μέρος του λαιμού και ο ρόλος τους είναι να φιλτράρουν βακτήρια, πριν την διαδικασία της πέψης.
  2. Οι αδενοειδής εκβλαστήσεις (κρεατάκια). Αδένες οι οποίοι βρίσκονται στο πίσω μέρος της μύτης, φιλτράροντας την είσοδο και προστατεύοντας το πεπτικό σύστημα και τους πνεύμονες.
  3. Ο σπλήνας και ο θύμους αδένας. Όργανα τα οποία δρούνε ως φίλτρα και τα οποία ανιχνεύουν το αίμα για τυχόν παθογόνους μικροοργανισμούς, ενώ έχουν την δυνατότητα να παράγουν λευκά κύτταρα.

Στην διαδρομή της η λέμφος, εκτός από τα λεμφογάγγλια, συναντά τον σπλήνα και τον θύμο αδένα, πριν ενωθεί με την κυκλοφορία του αίματος. Μια από τις βασικές λειτουργίες του σπλήνα, είναι σε συνεργασία με το ανοσοποιητικό σύστημα, να απομακρύνει παθογόνα και επικίνδυνα μικρόβια, να εξισορροπεί τα υγρά του σώματος και να καταστρέφει παλιά και φθαρμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. Επίσης ο σπλήνας έχει την ικανότητα να παράγει μακροφάγα (macrophages) κύτταρα, όπως είναι τα Β λεμφοκύτταρα και τα Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία αποτελούν είδος λευκών κυττάρων και τα οποία ενεργοποιούνται όταν το αίμα διέλθει από τον σπλήνα και ανιχνευθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί. Παρόμοια είναι και η αποστολή του θύμου αδένα, ο οποίος εκτός των άλλων, δρα ως φίλτρο και έχει την δυνατότητα δημιουργίας ή απομάκρυνσης λευκών αιμοσφαιρίων.

Tip: Όταν το λεμφικό σύστημα υποστεί τυχόν συμφόρηση και χάσει την ικανότητά του να απομακρύνει αποτελεσματικά το τοξικό φορτίο (παραπροϊόντα μεταβολισμού, τοξίνες, φθαρμένα κύτταρα και καρκινικά), το σώμα μας αρχίζει και μας δείχνει τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια και να μας προειδοποιεί. Ακολουθούν τα σημάδια από την δυσλειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος. Το κλειδί της ανάκαμψης, βρίσκεται στο ότι πρέπει να προσέξουμε αυτά τα σημάδια, όταν το σώμα μας απλά μας τα ψιθυρίζει και όχι να αδρανήσουμε, περιμένοντας πλέον τις κραυγές του οργανισμού μας.

(συνεχίζεται)                                               Your  Health  In  Your  Hands **

*Όλες οι πληροφορίες και οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο, δίνονται για ενημερωτικό σκοπό και μόνο και όχι για διάγνωση, αγωγή ή θεραπεία για οποιαδήποτε πάθηση ή αντικατάσταση ιατρικών συμβουλών. Το κάθε ένα άτομο, είναι και ο τελευταίος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. 

**Απαγορεύεται η αντιγραφή μερική ή ολική του άρθρου, χωρίς την άδεια του συγγραφέα-ερευνητή .

Pin It on Pinterest