του Παναγιώτη Μυλωνά

΄΄ Με τις συνεχείς ανανεωμένες οδηγίες (guidelines) των ιατρικών ενώσεων, των οποίων τα στάνταρ περί φυσιολογικών μετρήσεων βαίνουν συνεχώς μειούμενα, τείνουμε να πεισθούμε, ότι μπορεί εκ γενετής να είμαστε εν δυνάμει παθόντες και να χρίζουμε άμεσης φαρμακευτικής περίθαλψης΄΄.

Για δεκαετίες, οι κατευθυντήριες οδηγίες (guidelines) σχετικά με την πίεση του αίματος, δήλωναν ότι η φυσιολογική πίεση έπρεπε να είναι 140/90. Πρόσφατα το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας, ανακοίνωσε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την φυσιολογική πίεση, στα 120/80. Με τα νέα δεδομένα αυτών των οδηγιών, ξαφνικά διαγνώστηκαν εκατομμύρια περισσότερα άτομα με υπέρταση, φέρνοντας εκατομμύρια περισσότερους νέους πελάτες αγκαλιά με την χημεία.

Tip: Μια πρόσφατη έρευνα όμως από τη Γερμανία, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα medicalxpress τον Νοέμβριο του 2018, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με αρτηριακή πίεση στην περιοχή των 130-139 / 80-89,  δεν εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, από ό,τι τα άτομα με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση (1).

Tip: Πότε η υψηλή  αρτηριακή πίεση επικίνδυνη; Οι ιατρικές ενώσεις προσφέρουν ευρέως διαφορετικές απαντήσεις. Στις ΗΠΑ  για παράδειγμα, οι ασθενείς θεωρούνται υπερτασικοί σε πολύ χαμηλότερη πίεση από τους ασθενείς στη Γερμανία. Μια ομάδα που συνεργάζεται με τον καθηγητή Karl-Heinz Ladwig του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου και το Helmholtz Zentrum München , κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία των ασθενών νωρίτερα, δεν μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο, ενώ  μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική τους υγεία (1).

Το 2017, το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας πρόσθεσε μια νέα κατηγορία στις κατευθυντήριες γραμμές για την υψηλή αρτηριακή πίεση. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες οδηγίες , η φυσιολογική πίεση αίματος, πρέπει να είναι μικρότερη από 120 mmHg η συστολική και μικρότερη από 80 mmHg η διαστολική. Η αυξημένη αρτηριακή πίεση κυμαίνεται από 120-129 mmHg η συστολική και μικρότερη από 80 mmHg η διαστολική.

Στάδιο υπέρτασης 1: 130-139 mmHg η συστολική και 80-89 mmHg η διαστολική.

Στάδιο υπέρτασης 2: 140 mmHg ή υψηλότερη η συστολική και  90 mmHg ή υψηλότερη η διαστολική (2)

Στάδιο υπέρτασης 1: σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, οι γιατροί καλούνται να τοποθετήσουν τους ασθενείς σε αυτή την κατηγορία (130-139 mmHg / 80-89 mmHg), σε θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή).  Για την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, η περιοχή αυτή ορίζεται ως ΄΄υψηλή φυσιολογική΄΄ αρτηριακή πίεση, χωρίς να συνιστάται συγκεκριμένη δράση.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από περίπου 12.000 ασθενείς, ο Ladwig (καθηγητής Karl-Heinz Ladwig, ερευνητής της Κλινικής Ψυχοσωματικής Ιατρικής και Ψυχοθεραπείας στην Πανεπιστημιακή Κλινική του TUM rechts der Isar στο Helmholtz Zentrum München ) και η ομάδα του, αξιολόγησαν την κατάσταση στη Γερμανία. «Μελετήσαμε τον 10ετή κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα (cardiovascular disease ή CVD) μεταξύ των ανθρώπων στις διάφορες κατηγορίες υπέρτασης, στο πλαίσιο των άλλων παραγόντων κινδύνου που τους επηρεάζουν», λέει ο Seryan Atasoy, ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, ο οποίος εργάζεται ως επιδημιολόγος στο Helmholtz Zentrum München και Ludwig-Maximilians-Universität München.

Στη νεοδημιουργηθείσα  κατηγορία υπέρτασης 1, ο κίνδυνος θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα (CVD), δεν ήταν σημαντικά υψηλότερος από τους ασθενείς με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. “Το αποτέλεσμα της κινητοποίησης είναι επίσης αμφισβητήσιμο”, λέει ο Karl-Heinz Ladwig. Οι ασθενείς στην κατηγορία υψηλού κινδύνου στο στάδιο 2 της υπέρτασης, όπου η φαρμακευτική αγωγή συνιστάται τόσο σύμφωνα με τις Η.Π.Α. όσο και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις τα άτομα εξηγεί. Παράλληλα, οι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και η έλλειψη σωματικής άσκησης είναι πολύ συχνότεροι σε αυτή την ομάδα. Αυτό δείχνει ότι πολλοί άνθρωποι δεν αλλάζουν τον τρόπο ζωής παρά τη διάγνωση ».

Υπέρταση και κατάθλιψη

Αν και η συχνότητα της κατάθλιψης είναι γενικά χαμηλότερη μεταξύ των ατόμων με επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση από ό, τι στο γενικό πληθυσμό, η κατάθλιψη ήταν σημαντικά πιο συχνή σε ένα υποσύνολο αυτής της ομάδας, δηλαδή σε εκείνους οι οποίοι έλαβαν φάρμακα για να θεραπεύσουν τη σοβαρή υπέρταση τους. Εδώ, οι καταθλιπτικές διαθέσεις αναφέρθηκαν από τους μισούς περίπου ασθενείς, σε αντίθεση με το ένα τρίτο μόνο των ασθενών που δεν έλαβαν θεραπεία.

“Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα σήμανσης”, αναφέρει ο Ladwig.

Tip: “Όταν οι άνθρωποι είναι επισήμως χαρακτηρισμένοι ως άρρωστοι, αυτό έχει αντίκτυπο στην ψυχική τους υγεία.” – καθηγητής Karl-Heinz Ladwig

Μια προηγούμενη μελέτη του Ladwig και της ομάδας του έδειξε ότι, όσον αφορά τον κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις, η κατάθλιψη είναι συγκρίσιμη με τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ή την παχυσαρκία.

“Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας έχει υπολογίσει ότι η αναλογία των ενηλίκων με διάγνωση υψηλής αρτηριακής πίεσης θα αυξηθεί από 32 σε 46%”, αναφέρει ο καθηγητής Karl-Heinz Ladwig. “Αυτό σημαίνει ότι το 14% περισσότεροι έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόσθετο ψυχικό στρες-αν και ο κίνδυνος να αναπτύξουν μια δυνητικά θανατηφόρο καρδιαγγειακή πάθηση δεν είναι σημαντικά υψηλότερος και παρά τις πραγματικές προσδοκίες για επιπλέον κίνητρα μέσω της διάγνωσης”.

Tip: Για τους λόγους αυτούς, ο καθηγητής Ladwig πιστεύει ότι θα ήταν σοβαρό λάθος να υιοθετήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές των ΗΠΑ στην Ευρώπη, σχετικά με την φυσιολογική πίεση του αίματος (1).

                                                                       Your  Health  In  Your  Hands **

*Όλες οι πληροφορίες και οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο, δίνονται για ενημερωτικό σκοπό και μόνο και όχι για διάγνωση, αγωγή ή θεραπεία για οποιαδήποτε πάθηση ή αντικατάσταση ιατρικών συμβουλών. Το κάθε ένα άτομο, είναι και ο τελευταίος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. 

**Απαγορεύεται η αντιγραφή μερική ή ολική του άρθρου, χωρίς την άδεια του συγγραφέα-ερευνητή .

 

References

1/ https://medicalxpress.com/news/2018-11-benefits-blood-pressure-guidelines.html , 2/ https://medicalxpress.com/news/2019-10-high-blood-pressure.html

Pin It on Pinterest