του Μυλωνά Παναγιώτη

΄΄  Όλοι οι χρόνιοι πόνοι και οι παθήσεις, προκαλούνται από την έλλειψη οξυγόνου σε κυτταρικό επίπεδο ΄΄  – Prof. A.C. Guyton, MD, ΄΄The Textbook of Medical Physiology΄΄

΄΄ Σε όλες τις σοβαρές παθήσεις, συναντάμε μια συνακόλουθη χαμηλή κατάσταση οξυγόνου. Το χαμηλό επίπεδο οξυγόνου στους ιστούς του σώματος, αποτελεί σοβαρό δείκτη για τις ασθένειες. Η υποξία (έλλειψη οξυγόνου) στους ιστούς, είναι η θεμελιώδης αιτία για όλες τις εκφυλιστικές παθήσεις ΄΄ – Dr. Stephen Levin – Μοριακός Βιολόγος

Tip: Οποιοδήποτε στοιχείο το οποίο μπορεί να προκαλέσει εμπόδιo ή να απειλήσει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στα κύτταρα του οργανισμού, προωθεί την ανάπτυξη του καρκίνου.

Οι αναγνώστες οι οποίοι διαβάζουν και παρακολουθούν τα άρθρα μου στην σελίδα μας www.yourhealthinyourhands.gr , είναι εξοικειωμένοι πλέον με τις έννοιες κύτταρα, κυτταρική διατροφή, μεταβολισμός, παραγωγή ενέργειας, μιτοχόνδρια, οξυγόνο. Γνωρίζουν ότι η ορθή λειτουργία των κυττάρων, η οποία εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια της υγείας-ζωής, στηρίζεται στην ανεμπόδιστη παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια των κυττάρων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν τα μιτοχόνδρια για την παραγωγή αυτής της ενέργειας, είναι κυρίως το οξυγόνο και η γλυκόζη καθώς και κάποια απαραίτητα ιχνοστοιχεία. Η παραγόμενη ενέργεια αποθηκεύεται στα κύτταρα με την μορφή της τριφωσφορικής αδενοσίνης (γνωστής και ως ATP), εξυπηρετώντας τις ενεργειακές ανάγκες των κυττάρων και διοχετεύεται σε όλα τα επί μέρους όργανα και ιστούς του σώματος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις αυτών. Ως παραπροϊόντα αυτών των καύσεων, παράγονται και οι ελεύθερες ρίζες (free radicals).

Tip: Όσο πιο απρόσκοπτη και διαρκής η παροχή των απαραίτητων πρώτων υλών για τις καύσεις στα κύτταρα (με κυρίαρχο ρόλο του οξυγόνου), τόσο πιο καθαρές οι καύσεις στα μιτοχόνδρια, τόσο περισσότερη και καθαρή ενέργεια παράγεται, τόσο πιο μικρότερο το ποσοστό των παραγόμενων ελεύθερων ριζών, τόσο πιο ανακουφισμένα και ξεκούραστα τα κύτταρα επιτελούν το πολύτιμο έργο τους, την διατήρηση της υγείας-ζωής.

Ο βιοχημικός Otto Heinrich Warburg (βραβείο Nobel Φυσιολογίας και Ιατρικής 1931), ένας από τους πλέον επιφανείς επιστήμονες του 20ου αιώνα, ο πρώτος που περιέγραψε τον καρκίνο ως μεταβολική πάθηση, αναφέρει ότι η πρωταρχική αιτία εμφάνισης του καρκίνου, είναι η αντικατάσταση της αναπνοής του οξυγόνου σε φυσιολογικά κύτταρα του σώματος, με ζύμωση γλυκόζης (fermentation). Με απλά λόγια, τα κύτταρα μπορούν να μετατραπούν σε καρκινικά, όταν στερούνται για αρκετό χρονικό διάστημα το οξυγόνο. Έτσι από υγιή (αερόβια) κύτταρα τα οποία χρησιμοποιούν το οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, μετατρέπονται σε καρκινικά (εναερόβια) κύτταρα, τα οποία ελλείψει οξυγόνου (υποξία), χρησιμοποιούν την ζύμωση της γλυκόζης για την παραγωγή ενέργειας.

Με την παρουσία χρόνιας έλλειψης οξυγόνου (chronic hypoxia) στα κύτταρα, ο οργανισμός προσαρμόζει τα αμυντικά του συστήματα, στέλνοντας νέες οδηγίες στα μιτοχόνδρια των κυττάρων : ΄΄ έχουμε έλλειψη οξυγόνου, χρησιμοποιείστε γλυκόζη αντί του οξυγόνου για να παράγετε ενέργεια΄΄. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται γλυκόλυση (glycolysis). Η ανωτέρω διαδικασία, προκαλεί την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ελευθέρων ριζών, οι οποίες με την σειρά τους αρχίζουν να καταστρέφουν τις μεμβράνες των μιτοχονδρίων, τα ίδια τα μιτοχόνδρια. Είναι η αρχή της φθοράς των κυττάρων, της λειτουργίας των και η αρχή της δημιουργίας καρκινικών κυττάρων.

Tip: Το φαινόμενο της αλυσιδωτής αντίδρασης με την οποία τα υγιή κύτταρα αντί για οξυγόνο (λόγω της έλλειψής του), αρχίζουν και χρησιμοποιούν την ζύμωση της γλυκόζης για την παραγωγή ενέργειας, με την ταυτόχρονη δημιουργία καρκινικών κυττάρων, ονομάζεται φαινόμενο Warburg ( Warburg effect ).

Tip: Το φαινόμενο Warburg, αναγνωρίζεται ευρέως ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του καρκίνου και έχει μελετηθεί εκτεταμένα, για πιθανή ανάπτυξη αντικαρκινικής θεραπείας (2) .

Ο Dr. Robert Rowan αναφέρει : ΄΄ ο Dr. Otto Warburg, υπογράμμισε, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κυτταρική ζύμωση, εκτός και αν εμπλέκεται έλλειψη οξυγόνου. Το 1955 δυο Αμερικανοί επιστήμονες, ο R.A. Malmgren και ο C.C. Flanigan, επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του Warburg. Διαπίστωσαν ότι η έλλειψη οξυγόνου είναι πάντα παρούσα, όταν αναπτύσσεται ο καρκίνος ΄΄.

Tip: Εάν το οξυγόνο που περιέχεται σε ένα κύτταρο μειωθεί κατά 35% της κανονικής του απαίτησης, τότε το συγκεκριμένο κύτταρο είτε θα πεθάνει είτε θα μετατραπεί γρήγορα σε καρκινικό, όταν αρχίσει η ζύμωσή του.

Η μεταφορά του οξυγόνου στα κύτταρα, γίνεται με μια πρωτεΐνη του αίματος, η οποία ονομάζεται αιμοσφαιρίνη (hemoglobin), η οποία προσδένει το οξυγόνο, καθιστώντας σαφές ότι η μεταφορά οξυγόνου στα κύτταρα, εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα, την καθαρότητα και την οξύτητα του αίματος.

Tip: Η έλλειψη οξυγόνου (hypoxia) στα κύτταρα, έχει άμεση σχέση με την μεγάλη οξύτητα (πολύ χαμηλό pH). Εμφανίζονται πάντα μαζί. Το αίμα με αλκαλικό pH (7-7.35), είναι πάντα πλούσιο σε οξυγόνο, ενώ το αίμα με όξινο pH (< 7), είναι φτωχό σε οξυγόνο.

Tip: Το 1904 ο Δανός επιστήμονας Christian Bohr, παρατήρησε ότι η αιμοσφαιρίνη, ΄΄δένει΄΄ πιο σφιχτά το οξυγόνο σε αλκαλικό pH, από ότι σε όξινο pH. Το φαινόμενο αυτό καλείται φαινόμενο Bohr (Bohr effect).

Tip: Η έλλειψη οξυγόνου στα κύτταρα, καταστέλλει την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού, το οποίο αποτελεί τον Νο 1 σύμμαχο του σώματος κατά της εμφάνισης-εξόντωσης των καρκινικών κυττάρων.

Η εξάπλωση και οι μεταστάσεις του καρκίνου, είναι αντιστρόφως ανάλογες με την ποσότητα του οξυγόνου και την οξύτητα γύρω και μέσα στα καρκινικά κύτταρα. Όσο περισσότερο το οξυγόνο, τόσο πιο αργά γίνεται και η εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Όσο λιγότερο οξυγόνο και όσο υψηλότερη είναι η οξύτητα (μεγαλύτερη η παρουσία του γαλακτικού οξέος), τόσο πιο γρήγορα γίνεται η εξάπλωση του καρκίνου και τόσο πιο δύσκολο είναι να εξοντώσει κανείς τα καρκινικά κύτταρα, ακόμη και με τις πλέον τοξικές μορφές χημειοθεραπείας.

Tip: Η έλλειψη οξυγόνου στα κύτταρα, είναι μια από τις κύριες αιτίες δημιουργίας ελευθέρων ριζών και οξειδωτικού stress, το οποίο με την σειρά του οδηγεί στην εμφάνιση φλεγμονών, κυρίως στα τριχοειδή αγγεία. Τα τριχοειδή αγγεία, αποτελούν κρίσιμους καθοριστικούς παράγοντες για την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών σε όλα τα απομακρυσμένα σημεία του σώματος και οι φλεγμονές σβήνουν αυτήν τους την ικανότητα.

Tip: Η έλλειψη του οξυγόνου προκαλεί την συρρίκνωση και την δυσκαμψία στα ερυθρά αιμοσφαίρια, με αποτέλεσμα την δυσκολία μεταφοράς και παράδοσης του οξυγόνου στα κύτταρα (3).

Tip: Kill the sugar, before kills you !!

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αιτίες που εμποδίζουν-μειώνουν την παράδοση του οξυγόνου στα κύτταρα, καθώς και για το ξεκλείδωμα του κωδικού-κλειδί της αντιγήρανσης και της πρόληψης κατά της εμφάνισης του καρκίνου, στο καινούργιο μου βιβλίο με τίτλο ΄΄ Το Βιβλίο της Αντιγήρανσης – Η Υγεία στα χέρια σας΄΄ (www.iwrite.gr) .

                                                                       Your  Health  In  Your  Hands**

 

*Όλες οι πληροφορίες και οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο, δίνονται για ενημερωτικό σκοπό και μόνο και όχι για διάγνωση, αγωγή ή θεραπεία για οποιαδήποτε πάθηση ή αντικατάσταση ιατρικών συμβουλών. Το κάθε ένα άτομο, είναι και ο τελευταίος υπεύθυνος για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις που αφορούν την υγεία του. 

**Απαγορεύεται η αντιγραφή μερική ή ολική του άρθρου, χωρίς την άδεια του συγγραφέα-ερευνητή .

 

References

1/ ΄΄ Το Βιβλίο της Αντιγήρανσης – Η Υγεία στα χέρια σας ΄΄, του Μυλωνά Παναγιώτη από τις εκδόσεις iwrite (www.iwrite.gr)  , 2/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5660072/ , 3/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2909041/ , 4/ https://drsircus.com/cancer/the-key-cause-of-cancer-is-oxygen-deficiency/?utm_source=Dr+Sircus+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_05_08_2019

Pin It on Pinterest