Παναγιώτη εξαιρετική η προσπάθεια σου.
Στο βιβλίο περιγράφονται ερευνητικές διαπιστώσεις και
σχολιάζεται το ιατρικό υπόβαθρο τους. Αυτό καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο γαι ένα κοινωνικό-ιατρικό επιστήμονα αλλά και για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να βελτιώσει την καθημερινότητα του, ρυθμίζοντας τις ψυχικές και σωματικές του ανάγκες.

Pin It on Pinterest