Η κριτική ενός επιστημονικού βιβλίου αποτελεί πάντα μια ηθική και πνευματική πρόκληση. Στη περίπτωση των βιβλίων του κ. Μυλωνά αυτή η πρόκληση είναι πιο έντονη για τους εξής λόγους: α) πρόκειται για μια πολυετή αναζήτηση πληροφοριών και περιγραφής τους με ένα τρόπο απόλυτα κατανοητό κ δομημένο. Ο συγγραφέας πέρα από τη θεωρία προτείνει και στρατηγικές αντιμετώπισης. Πέραν λοιπόν της περιγραφής καταστάσεων α-σθενείας, ανευ σθένους δηλαδή έχουμε πολυτιμα βοηθήματα τόσο στη καθημέραν όσο κ στη κλινική πράξη. β) επισημαίνει μερικά απο τα σπουδαιότερα σφάλματα ιατρικής πλάνης, μέσα από την επεξηγήση κ περιγραφή τους υπο το πρίσμα του εναλλακτικού μικροσκοπίου. Όπως περιγράφει ο κλασσικός κοινωνιολόγος Mills οι παγίδες του συγχρονου ανθρώπου δεν ειναι τόσο υλικές αλλα περισσότερο πνευματικές. Δύο βιβλία που μας κάνουν να φιλοσοφησουμε την αξία της ποιότητας ζωής μας διαφορετικά. Αναμένουμε τη συνέχεια, καλή δύναμη!

Pin It on Pinterest